Om ett fel måste korrigeras i källmaterialet och materialet skickas på nytt, måste kommentarer som redan lagts till läggas till på nytt?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum28.09.2020
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarValtiovarainministeriö

Kommentarer som skrivits tidigare försvinner i samband med att informationen laddas upp på nytt. Informationstjänsten ger dock möjlighet att utnyttja tidigare skrivna kommentarer. Man behöver alltså inte skriva om allt, men den tidigare kommentaren ska överföras separat till den önskade cellen och godkännas separat. Tidigare kommentarer uppdateras inte automatiskt i materialet. När det gäller observationer lönar det sig att först korrigera de egentliga felen och skicka materialet på nytt och sedan kommentera de återstående observationerna.

Mer information: