Om det i en undervisningsbyggnad på ca 1000 m² finns en bostad (53 m²), ska bostadens andel specificeras i Bostadsuthyrningstjänsterna (5353)? Hur ska fastighetens kostnader i så fall delas upp i undervisningsverksamhet och bostad?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum12.08.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Utgångspunkten är att det är fråga om en uthyrningstjänst av bostäder. Om det dock med tanke på nyttan är ett stort problem att särskilja fastighetskostnaderna för uthyrningstjänsten av bostäder, kan ni enligt egen prövning rapportera om detta i serviceklassen för grundläggande utbildning, men kostnaden får inte inkluderas i fastighetskostnaderna för grundläggande utbildning (TOTT). Då bör man beakta att den grundläggande utbildningen TOTT och serviceklassen för den grundläggande utbildningen inte stämmer överens.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >