Om det finns andra balansenheter än vattentjänsterna, görs också en egen kvartalsstatistik över dem?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum28.09.2020
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarValtiovarainministeriö

Nej.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet.

Mer information om kommunekonomins tjänster