Om bokföring av kostnaderna för inkvartering av civiltjänstgörare

MålgruppStat
DokumenttypAnvisning, Fråga och svar
Datum07.05.2021
KategorierBokföring
Underhåll ansvarValtiokonttori

 

Fråga

Hur bokförs ersättningarna för kostnader för inkvartering av civiltjänstgörare enligt civiltjänstlagen (28.12.2007/1446) samt den ersättning för dessa kostnader som ämbetsverket erhåller från NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter?

Svar (utfärdat 7.5.2021)

När ett ämbetsverk betalar kostnader för inkvartering av en civiltjänstgörare bokförs kostnaden på affärsbokföringens konto 45100 Övriga kostnadsersättningar och på det budgetbokföringskonto där anslaget för detta ändamål finns (vanligtvis omkostnadsmoment).

När ämbetsverket erhåller kostnadsersättning från NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter bokför det den erhållna ersättningen på affärsbokföringens konto 39670 Kostnadsersättningar för samarbete, erhållna, interna under partnerkoden för det ämbetsverk som betalar ut ersättningen (3800 NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter) och på det budgetbokföringskonto som är avsett för detta ändamål (vanligtvis omkostnadsmoment). Kontantprincipen lämpar sig väl som registreringsgrund för ersättningen, eftersom det är fråga om en liten post och eftersom det exakta ersättningsbeloppet i euro inte alltid är känt i förväg.

Det ämbetsverk som betalar ut ersättningen (3800 NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter) bokför ersättningen som det har betalat till andra ämbetsverk på affärsbokföringens konto 43968 Kostnadsersättningar för samarbete, interna under partnerkoden för det ämbetsverk som erhåller ersättningen och på det budgetbokföringskonto där anslaget för detta ändamål finns (i budgeten för 2021 mom. 32.01.20. Civiltjänst). Ersättningar som betalas till aktörer utanför staten bokförs på överföringsekonomins kostnadskonto enligt ersättningsmottagaren.

Mer information: laskentatoimi@valtiokonttori.fi