Siviilipalvelusvelvollisten majoituskustannusten kirjauksista

Antopäivä Dokumentin nimi
07.05.2021 Siviilipalvelusvelvollisten majoituskustannusten kirjauksista
KohderyhmäValtio
AsiakirjatyyppiOhje, Kysymys ja vastaus
Antopäivämäärä07.05.2021
KategoriatKirjanpito
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kysymys

Miten kirjataan siviilipalveluslain (28.12.2007/1446) mukaiset siviilipalvelusvelvollisten majoituskustannusten korvaukset sekä viraston niihin Kehalta (ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus) saama korvaus?

Vastaus (annettu 7.5.2021)

Kun virasto maksaa siviilipalvelusvelvollisen majoituskuluja, se kirjaa ne liikekirjanpidon tilille 45100 Muut kustannusten korvaukset sekä talousarviokirjanpidon tilille, jolla on määräraha tätä varten (yleensä toimintamenomomentti).

Kun virasto saa kustannuksiin korvausta Kehalta (ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus), se kirjaa saamansa korvauksen liikekirjanpidon tilille 39670 Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset, saadut, sisäiset, korvauksen maksavan viraston kumppanikoodille (Keha 3800) ja tähän tarkoitukseen olevalle talousarviokirjanpidon tilille (yleensä toimintamenomomentti). Saatavan korvauksen kirjausperusteeksi soveltuu hyvin maksuperuste, koska kyseessä on vähäinen erä ja koska saatavan korvauksen tarkka euromäärä ei ole aina etukäteen tiedossa.

Korvauksen maksava virasto (Keha 3800) kirjaa toisille virastoille maksamansa korvauksen liikekirjanpidon tilille 43968 Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset, sisäiset, korvauksen saavan viraston kumppanikoodille ja talousarviokirjanpidon tilille, jolla määräraha tätä tarkoitusta varten on (vuoden 2021 talousarviossa momentti 32.01.20. Siviilipalvelus). Valtion ulkopuolisille maksettavat korvaukset kirjataan korvauksen saajan mukaiselle siirtotalouden kulujen tilille.

 

Lisätietoja: laskentatoimi@valtiokonttori.fi