När är CSV-modellfilerna klara?

Datum Dokuments namn
01.04.2020 När är CSV-modellfilerna klara?
MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum01.04.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerTaxonomi
Underhåll ansvarStatskontoret

Då taxonomin är klar och har körts in i Kommunekonomins informationstjänst laddas även modellfiler upp för alla rapporteringshelheter.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >