Med vilken tidtabell genomförs reformen?

Datum Dokuments namn
02.04.2020 Med vilken tidtabell genomförs reformen?
MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum02.04.2020
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarStatskontoret

Från och med år 2021 kommer Statskontoret att ansvara för insamlingen av kommunernas ekonomiska uppgifter. Fram till dess sköter Statistikcentralen uppgiften (Obs! Statistikcentralen samlar ännu in kommunernas ekonomiska uppgifter för statistikåret 2020 (bokslutet) 2021). Till Kommunekonomins informationstjänst skickas följande uppgifter in:

  • 2020: budget- och ekonomiplanuppgifterna för 2020
  • 2021: Kvartalårsinsamling för alla kommuner
  • 2022 Insamling av serviceklassificerad information, bokslutsuppgifter för 2021

Närmare tidtabell finns på Statskontorets webbplats samt XBRL-taxonominsfil raportointikokonaisuudet_kunnat.xlsx.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >