Med vilken noggrannhet ska siffrorna anmälas till Kommunekonomins informationstjänst?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum03.04.2020
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarStatskontoret

De rapporterade talen anges som heltal eller med två decimaler (i material i formatet XBRL är decimalfrånskiljaren alltid punkt “.”, i övrigt duger både “,” och  “.”). Det är förbjudet att rapportera talen till exempel i tusen eller miljoner euro.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >