Konsekvenser för övergången till fakturering enligt Europanormen

MålgruppStat
DiariumnumretVK/24261/00.00.00.01/2023
DokumenttypMeddelande
Ikraftträdelsedag08.05.2023
Datum08.05.2023
Underhåll ansvarValtiokonttori

Mottagande av nätfakturor i upphandlingsenheterna

Europeiska unionen har utfärdat direktiv 2014/55/EU om elektroniska fakturor enligt Europastandarden. Lagen (241/2019) om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare trädde i kraft den 1 april 2019 och genom den verkställdes ovan nämnda direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling.

Enligt lagen kan de upphandlande enheterna endast kräva fakturor enligt Europanormen av fakturerarna och de upphandlande enheterna ska alltid kunna ta emot fakturor enligt Europanormen. Om ett företag eller en näringsidkare av grundad anledning inte kan skicka fakturor enligt Europanormen inom utsatt tid, ska företaget eller näringsidkaren och upphandlingsenheten avtala separat om övergången till fakturering enligt Europanormen redan i samband med att beställningen eller avtalet görs upp.

Samlingsfaktura är inte en nätfaktura enligt Europanormen

Med en samlingsfaktura faktureras flera beställningar och avtal på egna fakturarader, men detta är inte möjligt på en faktura enligt Europanormen.

Vid en konkurrensutsättning kan upphandlingsenheten i anbudsförfrågan inte ställa ett villkor som innehåller en samlingsfaktura för leverantören.

Med en nätfaktura enligt Europanormen kan man fakturera flera produkter, tjänster eller användningsställen, men alla dessa ska kopplas till samma beställnings- eller avtalsnummer på fakturanivå.

Mer information

Mer information om frågor som berör den här anvisningen fås från Statskontorets division T3 – Ekonomi, kunskap och arbetsliv, tfn 0295 50 2000 eller e-post hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi.

Projektchef Seija Friman

Utvecklingschef Heidi Jortama

Distribution

Bokföringsenheternas registratorskontor