Vaikutukset siirtymisessä Eurooppa-normin mukaiseen laskutukseen

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/24261/00.00.00.01/2023
AsiakirjatyyppiTiedote
Voimaantulopäivämäärä08.05.2023
Antopäivämäärä08.05.2023
YlläpitovastuuValtiokonttori

Verkkolaskujen vastaanottaminen hankintayksiköissä

Euroopan unioni on antanut direktiivin 2014/55/EU koskien Eurooppa-standardin mukaisia sähköisiä laskuja. Laki (241/2019) hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta on astunut voimaan 1.4.2019 ja sillä pantiin täytäntöön yllä mainittu direktiivi sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa.

Lain mukaan hankintayksiköt voivat vaatia laskuttajilta ainoastaan Eurooppa-normin mukaisia laskuja ja hankintayksiköiden on aina kyettävä vastaanottamaan Eurooppa-normin mukaiset laskut. Jos yritys tai elinkeinonharjoittaja ei kykene perustellusta syystä lähettämään Eurooppa-normin mukaista laskua vaaditussa aikataulussa, tulee siirtymäajasta Eurooppa-normin mukaiseen laskutukseen sopia hankintayksikön kanssa erikseen jo tilauksen tai sopimuksen laatimisen yhteydessä.

Koontilasku ei ole Eurooppa-normin mukainen verkkolasku

Koontilaskulla laskutetaan useita tilauksia ja sopimuksia omilla laskuriveillään, mutta tämä ei ole mahdollista Eurooppa-normin mukaisessa laskussa.

Hankintayksikkö ei voi asettaa kilpailutuksessa tarjouspyyntöön koontilaskun sisältävää ehtoa toimittajalle.

Eurooppa-normin mukaisella verkkolaskulla voi laskuttaa useita tuotteita, palveluita tai käyttöpaikkoja, mutta ne kaikki tulee liittyä samaan laskutasoiseen tilaus- tai sopimusnumeroon.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin T3 – Talous, tieto ja työelämä -toimialalta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta hankintatoimi (at) valtiokonttori.fi

Hankejohtaja Seija Friman

Kehittämispäällikkö Heidi Jortama

Jakelu

Kirjanpitoyksiköiden kirjaamot