Kommer CSV-sändningen att försvinna i något skede eller finns den alltid parallellt som ett alternativ?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum03.04.2020
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarStatskontoret

Det kommer även i fortsättningen att vara möjligt att skicka in material i CSV-format främst via suomi.fi-informationsleden, men också som separata bilagor via webbplatsen. Informationstjänsten har en konverterare som konverterar CSV-material till XBRL-material. Insändningen av material i CSV-format som bilagor kan försvinna i något skede då man strävar efter att uppfylla automationsmålet.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >