Kommer alla separatinsamlingar av information att avskaffas i och med tjänsteklassificeringen?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum01.04.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarStatskontoret

Målet är att största delen av de ekonomiska uppgifterna ska samlas in automatiskt och de har också inkluderats i XBRL-taxonomin. Ministeriet har dock fortfarande rätt att samla in nödvändiga separata uppgifter för statistik.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >