Kan sektorklassen ändras mitt under året?

Datum Dokuments namn
03.04.2020 Kan sektorklassen ändras mitt under året?
MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum03.04.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelning
Underhåll ansvarStatskontoret

Ja, men sådant händer sällan. I rapporteringen kan man använda sektorn vid tidpunkten för registreringen eller rapporteringen. För Statistikcentralens del rekommenderas att man använder sektorn vid tidpunkten för registreringen.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >