Kan allmän förvaltning användas för fördelning av förvaltningens kostnader?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum01.04.2020
KategorierIntern redovisning / kostnadsberäkning
Underhåll ansvarStatskontoret

Nej. Alla övervältringar görs via stödfunktionsklassen. Obs! Samkommunerna fördelar allt mellan de egentliga tjänsteklasserna (använder inte allmän förvaltning).

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >