Jag har skickat materialet i XBRL-format. Kan jag trots detta skicka till exempel korrigeringar med Excel-formuläret om jag inte hinner korrigera källan?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum31.03.2020
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarStatskontoret

Du kan använda båda formaten. Kom ihåg att hela rapporteringshelheten ska skickas på nytt, inte bara den korrigerade uppgiften. Å andra sidan är det ytterst viktigt att även korrigera felet i källsystemet så att det inte upprepas vid nästa rapporteringsrunda.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >