Hurdana sanktioner blir det om man inte kan rapportera rapporteringshelheten i tid?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum01.04.2020
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarStatskontoret

Genast då det uppstår problem med rapporteringen/rapporteringstidtabellen ska man kontakta Statskontoret (kuntadata@valtiokonttori.fi) för att reda ut ärendet.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >