Hurdana bokföringsperiodval (månader) används i kvartalårsrapporteringen?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum03.04.2020
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarStatskontoret

Uppgifterna i kommunernas kvartalsrapportering (KKNR-rapporten) omfattar kumulativa saldon i resultat- och balansräkningen enligt registreringar för tre, sex, nio och tolv månader och för balansenheten avseende hela kommunen eller samkommunen. I kvartalårsrapporten krävs inga serviceklasspecifika uppgifter.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >