Hur ska pågående investeringar behandlas i kvartalsrapporteringen?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Ikraftträdelsedag17.11.2020
Datum17.11.2020
KategorierIntern redovisning / kostnadsberäkning
Underhåll ansvarValtiovarainministeriö

På samma sätt som slutförda, dvs. de ska hänföras direkt till rätt tillgångsslag.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet.

Mer information om kommunekonomins tjänster