Hur ska förvaltningskostnader allokeras?

Datum Dokuments namn
01.04.2020 Hur ska förvaltningskostnader allokeras?
MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum01.04.2020
KategorierIntern redovisning / kostnadsberäkningKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarStatskontoret

Förvaltningskostnader ska allokeras till egentliga tjänster enligt kostnadskausalitetsprincipen (direkt, genom kostnadsfördelning, intern handel). I rapporteringen av externa utgifter kan man använda klassen stödfunktioner, varefter kostnadsfördelningen kan göras på summanivå.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >