Hur sannolikt är det att kommunen i framtiden ska kunna klassificera motparterna inom alla sektorer?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum02.04.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelningÖverföring av information
Underhåll ansvarStatskontoret

Sektorindelningen är en klassificering som uppdateras av Statistikcentralen med hjälp av vilken man i bokföringen identifierar motparten (t.ex. en kommun, staten, ett företag). Rapporteringen kan även göras på en noggrannare nivå än vad som krävs idag, och därför visas vissa fält i tabellmodellen med grå färg. Det är inte sannolikt att rapporteringen i framtiden heller krävs med alla fälts noggrannhet.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >