Hur ofta ändras sektorindelningen för kommunekonomins rapportering?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum27.03.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelning
Underhåll ansvarStatskontoret

Sektorindelningen är en klassificering som uppdateras av Statistikcentralen med hjälp av vilken man i bokföringen identifierar motparten (t.ex. en kommun, staten, ett företag). Sektorindelningen ändras sällan. Den sektorindelningsnivå som krävs i rapporteringen kan ändras oftare, men det är inte tänkt att den ska ändras varje år. Indelningen av en enskild sammanslutning i klassificeringen kan ändras när som helst och den tabell som kopplar FO-numren till sektordelen uppdateras varje månad.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >