Hur länge är det möjligt att skicka material i CSV-format?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum31.03.2020
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarStatskontoret

Material kan skickas i CSV-format tills vidare. Leveransen sker antingen via Suomi.fi-informationsleden eller som en separat bilaga via webbplatsen. Möjligheten att skicka material som bilaga kan i något skede tas bort eftersom målet är att automatisera dataöverföringen.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >