Hur kommer rapporteringsnivån se ut för sektorindelningarnas del i den nya ekonomirapporten?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelning
Underhåll ansvarStatskontoret

Sektorindelningen är en klassificering som uppdateras av Statistikcentralen med hjälp av vilken man i bokföringen identifierar motparten (t.ex. en kommun, staten, ett företag). Rapporteringsnivån varierar: offentliga samfund rapporteras på en noggrannare nivå och för de övriga räcker en tvåsiffrig nivå, till exempel S11 (företag), S12 (finansierings- och försäkringsinrättningar) och S14 (privathushåll). De offentliga samfunden rapporteras antingen med fyra eller fem siffror, till exempel S13131 kommuner och S1314 socialskyddsfonder. Det är alltid möjligt att rapportera på en mer detaljerad nivå.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >