Hur hänförs lönebikostnader, socialskyddsavgifter och arbetslöshetsförsäkringsavgifter till sektorerna?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Ikraftträdelsedag17.11.2020
Datum17.11.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelning
Underhåll ansvarValtiokonttori

För lönebikostnader krävs information på nivån alla sektorer totalt, så dessa behöver inte fördelas på sektorerna.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet.

Mer information om kommunekonomins tjänster