Hör en firma till sektorklassen Hushåll eller till företag?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Ikraftträdelsedag17.11.2020
Datum17.11.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelningÖverföring av information
Underhåll ansvarValtiovarainministeriö

Om det finns ett FO-nummer väljs en sektorklass från det material som Statistikcentralen administrerar. Om det inte finns ett FO-nummer kan sektorklassen S14 hushåll användas.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet.

Mer information om kommunekonomins tjänster