Går det att få FO-numrets sektordel automatiskt via gränssnittet?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum01.04.2020
KategorierHämtning och utnyttjande av uppgifterKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelning
Underhåll ansvarStatskontoret

Sektorindelningen är en klassificering som uppdateras av Statistikcentralen med hjälp av vilken man i bokföringen identifierar motparten (t.ex. en kommun, staten, ett företag).

I bilaga 8 till AURA-handboken (se bilaga 8: Sektorer i XBRL-taxonomin, pdf) finns en länk till API-gränssnittet för motpartsidentifiering. Företagets FO-nummer eller flera FO-nummer kommer att placeras på adressen.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >

Detta innehåll uppdaterades 28.6.2023. Tog bort länken som ledde till testtjänsten och tillade ett omnämnande att länken och instruktionerna för motpartsidentifieringsgränssnittet finns i bilaga till AURA-handboken.