Går det att få FO-numrets sektordel automatiskt via gränssnittet?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum01.04.2020
KategorierHämtning och utnyttjande av uppgifterKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelning
Underhåll ansvarStatskontoret

Sektorindelningen är en klassificering som uppdateras av Statistikcentralen med hjälp av vilken man i bokföringen identifierar motparten (t.ex. en kommun, staten, ett företag). För närvarande är det inte möjligt att få sektordelen automatiskt via gränssnittet, men vi kommer under våren 2020 att utveckla detta inom Statistikcentralen.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >