Finns det något samarbetsnätverk?

Datum Dokuments namn
07.04.2020 Finns det något samarbetsnätverk?
MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum07.04.2020
KategorierRapportering av kommunekonomin
Underhåll ansvarStatskontoret

Synerginätverket är ett öppet samarbetsnätverk (kommunfältet inkl. programleverantörerna) med syftet att främja ett smidigt ibruktagande av de nya produkterna avsedda för att förnya ekonomirapporteringen i kommunerna. Nätverket sammanträder varje månad och utgör ett utmärkt forum för att dela information och erfarenheter. Om du vill gå med i nätverket ska du skicka e-post till vesa.tenhunen@csc.fi.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >