Finns det ännu någon omvandlingstabell för hur de gamla uppgifterna rapporteras i den nya taxonomin?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum03.04.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerRapportering av kommunekonomin
Underhåll ansvarStatskontoret

Inte ännu. Det här arbetet pågår och vi meddelar till exempel i Kommunekonomins meddelande då en sådan här tabell publiceras.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >