Är det möjligt att få tilläggstid för rapporteringen av kommunekonomin?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum27.03.2020
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarStatskontoret

Kommunerna och samkommunerna skickar från början av 2021 in sina ekonomiska uppgifter till Statskontoret. Uppgifterna publiceras på Kommunekonomins informationstjänst och på webbplatsen Granskaförvaltningen.fi. Uppgifterna ska rapporteras inom utsatt tid enligt rapporteringstidtabellen. Vid problem som gäller rapporteringen ska du omedelbart kontakta Statskontoret kuntadata@valtiokonttori.fi.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >