Sammanlagt 2 blogikirjoitusta

De som varit i arbetslivet en längre tid kan konstatera att de konkret upplevt frammarschen av flera nya teknologier: internet, ett grafiskt användargränssnitt i stället..