Upphandlingskompetensen inom den offentliga förvaltningen ökas med hjälp av självutvärdering

Självutvärderingen av upphandlingskompetensen ger information om behoven av kompetensutveckling och stöder ökad upphandlingskompetens i organisationen.