Hakutulokset

Valtio ottaa vastaan vain Eurooppa-normin mukaisia laskuja 1.4.2021 alkaen

Koronapandemian seurauksena siirtymäkausi Eurooppa-normin mukaiseen laskutukseen on ollut alkuperäistä suunnitelmaa pidempi. Vuoden 2021 huhtikuusta alkaen valtiolle lähetetyt laskut tulee kuitenkin olla Eurooppa-normin mukaisia. Euroopan unionin (EU) verkkolaskudirektiivin mukainen laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019) tuli voimaan 1.4.2020. Laki ohjaa yritysten ja julkishallinnon laskutusta sähköiseen muotoon. Yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia kannustetaan varautumaan siirtymään Eurooppa-normin mukaiseen laskutukseen..
Valtio ottaa vastaan vain Eurooppa-normin mukaisia laskuja 1.4.2021 alkaen

Valtion laskujenvälityspalvelussa reaaliaikainen talousraportointi huomioidaan entistä paremmin

Valtiokonttori päätti valtion laskujenvälityspalvelun hankinnasta. Hankinnalla pyritään sähköistämään valtion laskujen käsittelyä entistä laajemmin. Kilpailutuksessa painotetettiin myös taloushallinnon reaaliaikaista raportointia, joka tukee taloushallinnon suunnittelua ja seurantaa. Valtion laskujenvälityspalvelujen toimittajaksi valittiin Posti Messaging Oy. Sopimuskausi on 1.10.2019-30.11.2027. Sopimus palvelujen tuottamisesta on tehty Valtiokonttorin ja Posti Messaging Oy:n välillä. Ennen sopimuksen tekemistä Posti Messaging Oy:n kanssa, Valtiokonttori on..
Valtion laskujenvälityspalvelussa reaaliaikainen talousraportointi huomioidaan entistä paremmin

Yhteensä 3 hakutulosta.