Hakutulokset

Eurooppa-normin mukaisten verkkolaskujen oikeellisuuden tarkistus alkaa huhtikuussa

Valtio ottaa huhtikuusta 2021 alkaen vastaan vain Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja. Muutoksen tavoitteena on yritysten ja julkishallinnon laskutuksen ohjaaminen sähköiseen muotoon.  Millainen on Eurooppa-normin mukainen verkkolasku? Mitä yrittäjän täytyy huomioida Eurooppa-normin mukaiseen verkkolaskutukseen siirtymisessä? Eurooppa-normin mukaisten verkkolaskujen tarkistuksen eli validoinnin tavoitteena on parantaa verkkolaskuissa olevien tietojen oikeellisuutta. Väärin muodostettujen tietojen tarkistus ja oikaisu kuormittavat taloushallinnon toimintaa...
Eurooppa-normin mukaisten verkkolaskujen oikeellisuuden tarkistus alkaa huhtikuussa

Valtio ottaa vastaan vain Eurooppa-normin mukaisia laskuja 1.4.2021 alkaen

Koronapandemian seurauksena siirtymäkausi Eurooppa-normin mukaiseen laskutukseen on ollut alkuperäistä suunnitelmaa pidempi. Vuoden 2021 huhtikuusta alkaen valtiolle lähetetyt laskut tulee kuitenkin olla Eurooppa-normin mukaisia. Euroopan unionin (EU) verkkolaskudirektiivin mukainen laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019) tuli voimaan 1.4.2020. Laki ohjaa yritysten ja julkishallinnon laskutusta sähköiseen muotoon. Yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia kannustetaan varautumaan siirtymään Eurooppa-normin mukaiseen laskutukseen..
Valtio ottaa vastaan vain Eurooppa-normin mukaisia laskuja 1.4.2021 alkaen

Valtionhallinto hyväksyy toistaiseksi myös Eurooppa-normia vastaamattomia vanhempia verkkolaskuversioita

Valtio pystyy lähettämään Eurooppa-normin mukaisia laskuja, mutta ottaa toistaiseksi vastaan myös Eurooppa-normia vastaamattomia, vanhempia verkkolaskuversioita. Euroopan unionin (EU) verkkolaskudirektiivin mukainen verkkolaskulaki ohjaa yritysten ja julkishallinnon laskutusta sähköiseen muotoon. Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019) astuu voimaan 1. päivä huhtikuuta 2020. Tämän lain nojalla valtionhallinnolla on valmius lähettää ja ottaa vastaan verkkolaskuja, joiden tietosisältö vastaa..
Valtionhallinto hyväksyy toistaiseksi myös Eurooppa-normia vastaamattomia vanhempia verkkolaskuversioita

Yhteensä 3 hakutulosta.