Hakutulokset

PEPPOL – infrastruktuurin, prosessien ja tietomallien kehitys

Jatkuva kehitys on merkki dynaamisesta ja elinkaarellaan aktiivista vaihetta elävästä toiminnasta. Tämä on tilanne myös PEPPOL-infrastruktuurin, prosessien ja tietomallien kehityksessä. Viimeaikaisissa kehitystoimenpiteissä PEPPOL-infrastruktuuriin keskeisesti sisältyvä..
PEPPOL – infrastruktuurin, prosessien ja tietomallien kehitys

PEPPOL Suomen näkökulmasta

PEPPOL-verkoston ja tietomallien käyttö Suomessa on sangen vähäistä. Hyvän vertailukohdan antaa esimerkiksi käyttäjien määrä osoitteistoissa. Kun Suomen kansallisessa verkkolaskuosoitteistossa on yli 500000 osoitetta, on PEPPOL:n..
PEPPOL Suomen näkökulmasta

Eurooppa-normin mukaisten verkkolaskujen oikeellisuuden tarkistus alkaa huhtikuussa

Valtio ottaa huhtikuusta 2021 alkaen vastaan vain Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja. Muutoksen tavoitteena on yritysten ja julkishallinnon laskutuksen ohjaaminen sähköiseen muotoon.  Millainen on Eurooppa-normin mukainen verkkolasku? Mitä yrittäjän täytyy huomioida Eurooppa-normin mukaiseen verkkolaskutukseen siirtymisessä? Eurooppa-normin mukaisten verkkolaskujen tarkistuksen eli validoinnin tavoitteena on parantaa verkkolaskuissa olevien tietojen oikeellisuutta. Väärin muodostettujen tietojen tarkistus ja oikaisu kuormittavat taloushallinnon toimintaa...
Eurooppa-normin mukaisten verkkolaskujen oikeellisuuden tarkistus alkaa huhtikuussa

Suomi edelläkävijäksi yritysten digitaloudessa

Suomalaisten yritysten arjen helpottamiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi on asetettu kansallisia tavoitteita, joiden avulla yritysten taloushallintoa pyritään digitalisoimaan. Yritysten digitalisaation tavoitteena on tehdä sähköisten tositteiden liikuttamisesta ja yritysten arjen taloushallinnosta entistä sujuvampaa. Osana laajempaa reaaliaikataloushanketta Valtiokonttorin uudessa reaaliaikatalouden yksikössä kehitetään verkkolaskutusta ja eKuittia, jotka yhdessä mahdollistavat reaaliaikaisen taloushallinnon. Lisäksi yksikön tavoitteena on yritysten laaja hankintasanomastandardien..
Suomi edelläkävijäksi yritysten digitaloudessa

Valtio ottaa vastaan vain Eurooppa-normin mukaisia laskuja 1.4.2021 alkaen

Koronapandemian seurauksena siirtymäkausi Eurooppa-normin mukaiseen laskutukseen on ollut alkuperäistä suunnitelmaa pidempi. Vuoden 2021 huhtikuusta alkaen valtiolle lähetetyt laskut tulee kuitenkin olla Eurooppa-normin mukaisia. Euroopan unionin (EU) verkkolaskudirektiivin mukainen laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019) tuli voimaan 1.4.2020. Laki ohjaa yritysten ja julkishallinnon laskutusta sähköiseen muotoon. Yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia kannustetaan varautumaan siirtymään Eurooppa-normin mukaiseen laskutukseen..
Valtio ottaa vastaan vain Eurooppa-normin mukaisia laskuja 1.4.2021 alkaen

Pirjo Ilola

Pirjo Ilola on taloushallinnon asiantuntija ja verkkolaskun osaaja. Taloushallinnon automatisointi, reaaliaikainen taloushallinto ja siihen kiinteästi liittyvät verkkolasku ja eKuitti ovat Pirjon heiniä. Pirjo edustaa Suomea myös EU-komission verkkolaskun työryhmässä, jossa hän edistää verkkolaskutusta Eurooppa-tasolla.
Pirjo Ilola

Valtionhallinto hyväksyy toistaiseksi myös Eurooppa-normia vastaamattomia vanhempia verkkolaskuversioita

Valtio pystyy lähettämään Eurooppa-normin mukaisia laskuja, mutta ottaa toistaiseksi vastaan myös Eurooppa-normia vastaamattomia, vanhempia verkkolaskuversioita. Euroopan unionin (EU) verkkolaskudirektiivin mukainen verkkolaskulaki ohjaa yritysten ja julkishallinnon laskutusta sähköiseen muotoon. Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019) astuu voimaan 1. päivä huhtikuuta 2020. Tämän lain nojalla valtionhallinnolla on valmius lähettää ja ottaa vastaan verkkolaskuja, joiden tietosisältö vastaa..
Valtionhallinto hyväksyy toistaiseksi myös Eurooppa-normia vastaamattomia vanhempia verkkolaskuversioita

Verkkolasku on nopea ja turvallinen myös poikkeustilanteissa

Verkkolasku on erinomainen ja nopea keino välittää lasku asiakkaalle. Digitalisaatio mahdollistaa sähköisen laskujenkäsittelyn ja parantaa poikkeustilanteisiin varautumista. Verkkolasku on samalla myös edellytys taloushallinnon automatisaatiolle. Verkkolasku parantaa liiketoiminnan kannattavuutta, mikä näkyy esimerkiksi säästyneinä kustannuksina. Joitakin poikkeuslupia lukuun ottamatta valtionhallinto on jo pitkään vaatinut verkkolaskuja toimittajiltaan. Valtio käsittelee sähköiset laskut pääosin automaattisesti, mikä on lisännyt taloushallinnon tuottavuutta...
Verkkolasku on nopea ja turvallinen myös poikkeustilanteissa

Verkkolaskut maksetaan ajallaan

Suomen valtio on jo pitkään vaatinut verkkolaskuja toimittajiltaan. Edelleen on kuitenkin jouduttu antamaan erinäisistä syistä poikkeuslupia paperilaskujen vastaanottamiseen. Tämä ei tunnu kovin viisaalta ja kestävältä..
Verkkolaskut maksetaan ajallaan

Valtion laskujenvälityspalvelussa reaaliaikainen talousraportointi huomioidaan entistä paremmin

Valtiokonttori päätti valtion laskujenvälityspalvelun hankinnasta. Hankinnalla pyritään sähköistämään valtion laskujen käsittelyä entistä laajemmin. Kilpailutuksessa painotetettiin myös taloushallinnon reaaliaikaista raportointia, joka tukee taloushallinnon suunnittelua ja seurantaa. Valtion laskujenvälityspalvelujen toimittajaksi valittiin Posti Messaging Oy. Sopimuskausi on 1.10.2019-30.11.2027. Sopimus palvelujen tuottamisesta on tehty Valtiokonttorin ja Posti Messaging Oy:n välillä. Ennen sopimuksen tekemistä Posti Messaging Oy:n kanssa, Valtiokonttori on..
Valtion laskujenvälityspalvelussa reaaliaikainen talousraportointi huomioidaan entistä paremmin

Nordic Smart Government -hanke vastaa hallitusohjelman tavoitteisiin taloustiedon hyödyntämisestä

Hallitusohjelman mukaan Suomesta halutaan tehdä reaaliaikatalouden edelläkävijä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi tiedot liiketapahtumista voivat siirtyä sähköisessä muodossa ja reaaliaikaisesti yritykseltä toiselle ja yrityksiltä viranomaisille. Jotta tietojen vaihto toteutuisi automaattisesti, tarvitaan kuitit ja laskut sähköisessä muodossa, kuten hallitusohjelmassa kannustetaan. Uudessa hallitusohjelmassa todetaan, että viranomaisten sähköisiin palveluihin panostaminen luo pohjaa yritysten uusille innovaatioille ja parhaimmillaan vähentää..
Nordic Smart Government -hanke vastaa hallitusohjelman tavoitteisiin taloustiedon hyödyntämisestä

Valtio vastaanottaa eurooppalaisen standardin mukaisia laskuja

Valtio vastaanottaa 1.4.2020 alkaen vain verkkolaskuja ja niiden pitää täyttää eurooppalaisen standardin ja julkishallinnon ohjeen vaatimukset. Verkkolaskujen tulee noudattaa laskumerkinnöissä Verohallinnon ohjetta ”Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa” ja EN16931-standardinmäärityksiä. Julkishallinnon ohjeeseen on koottu ne palkolliset tietoelementit, joita verkkolaskulla on oltava. Ohje löytyy Valtiokonttorin kotisivulta.  Lisätietoja ohjeesta voi kysyä verkkolaskutus@valtiokonttori.fi osoitteesta. Laki sähköisestä laskutuksesta Eduskunnassa hyväksyttiin laki hankintayksiköiden ja..
Valtio vastaanottaa eurooppalaisen standardin mukaisia laskuja

Julkishallinnon palveluiden yhteystiedot

Tiedolla johtamista tukevat palvelut tietojohtaminen@valtiokonttori.fi Analysointi- ja raportointipalvelu Tutustu tiimiimme ja ota yhteyttä > analysointipalvelut@valtiokonttori.fi raportointipalvelut@valtiokonttori.fi (mm. Tutkihallintoa.fi, Netra) Kuntatalouden tietopalvelu Tutustu tiimiimme ja ota yhteyttä > kuntadata@valtiokonttori.fi Työelämän kehittämistä tukevat palvelut Valtion työelämäpalvelut Tutustu tiimiimme ja ota yhteyttä > kaiku@valtiokonttori.fi Taloushallintoa ja -johtamista tukevat palvelut Kirjanpito, laskentatoimi Tutustu tiimiimme ja ota yhteyttä > Keskuskirjanpito..
Julkishallinnon palveluiden yhteystiedot

Valtion verkkolaskutilastoja

Valtion verkkolaskutavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain julkaistavilla raporteilla. Alla olevalta raportilta voi tarkastella valtion myyntilaskujen ja ostolaskujen mittaritietoja. Raportilta voi hakea volyymitietoja välitetyistä myynti- ja ostolaskuista kanavittain, kirjanpitoyksiköittäin ja hallinnonaloittain. Lisäksi raportilta voi tarkastella valtiotasoisia, hallinnonala- tai kirjanpitoyksikkökohtaisia verkkolaskuprosentteja. Tiedot on haettavissa vuosilta 2018-2021. Verkkolaskutilastot 2020 (Excel-tiedostot) Myyntilaskut 2020> Ostolaskut 2020>  

Yhteensä 16 hakutulosta.