Hoppa innehåll

Vårens 2022 fakturor för amorteringar på nyskifteslån skickas i november

Statskontoret skickar fakturor (Anmälan om återbetalning av skuld) till nyskifteskunder i november.

Den första förfallodagen för fakturorna är den 15 maj 2022, låneräntan börjar räknas den 1 januari 2022 och amorteringen den 15 maj 2022.

Gäldenären undviker extra räntekostnader om lånet återbetalas i sin helhet senast den 31 december 2021.

Lånen för följande projekt ska betalas för första gången:

  • Stubb-Snårbacka nyskiftesförrättning
  • Kainasto nyskiftesförrättning
  • Haukilampi nyskiftesförrättning
  • Akaa-Urjala nyskiftesförrättning
  • Pylväs-Jylhä
  • Luohua

Om du har frågor eller behöver mer information, kontakta vår kundservice. Vi svarar på numret 0295 50 3010 vardagar kl. 10.00–12.00.

Förfrågningar kan också skickas per e-post till adressen maaseutuluotot@valtiokonttori.fi eller till Lantmäteriverkets förrättningsingenjörer som deltagit i projekten.

Lantmäteriverkets kontaktpersoner:

Stubb-Snårbacka nyskiftesförrättning ossian.ahlnas@maanmittauslaitos.fi 040 8220 605
Kainasto nyskiftesförrättning marjo.katajamaki@maanmittauslaitos.fi 040 5571 446
Haukilampi nyskiftesförrättning visa.korhonen@maanmittauslaitos.fi 040 0694 373
Akaa-Urjala nyskiftesförrättning pauli.savela@lantmateriverket.fi 040 861 9011
Pylväs-Jylhä nyskiftesförrättning hannu.oja@maanmittauslaitos.fi 040 0677 159
Luohua nyskiftesförrättning juha.kytola@maanmittauslaitos.fi 040 7099 289
◄ Alla nyheter