Hoppa innehåll

Statskontoret erbjuder ministerierna analys- och rapporteringstjänster

Från och med den 1 september 2020 blev det Statskontorets nya lagstadgade uppgift att producera analys- och rapporteringstjänster för statsrådet, alltså till exempel för ministerierna och statsrådets kansli.Olli Ahonen.

“Vi vill stöda statsrådet i att lösa informationsintensiva utmaningar och erbjuda analyserad information som stöd för beredningen och beslutsfattandet. Detta kan till exempel innebära att användningen av dataanalys främjas i beredningen av politikområden och författningar samt i styrningsuppgiften inom förvaltningsområdena”, berättar biträdande direktör Olli Ahonen vid Statskontoret.

Statskontorets dataanalytiker utnyttjar information från många olika källor i analyserna. I och med den lagstadgade uppgiften har Statskontoret möjlighet att i stor utsträckning utnyttja statens gemensamma information samt kommunekonomins information. Dessutom kombineras analyserna med substansinformation från kunderna och information från offentliga källor.

“Genom att på bred front kombinera information från olika källor kan vi producera till exempel lägesbilder och jämförelseuppgifter för statsrådet om hela statsförvaltningen, förvaltningsområdena, de sektorsövergripande helheterna samt kommunekonomin”, beskriver Ahonen.

Statskontorets experter hjälper vid behov också till med frågor som gäller organiseringen av ministeriernas kunskapsbaserade ledning. Vi kan också administrera dataflöden och datalager så att det alltid finns aktuell information om en tjänst. Vi har till exempel utvecklat tjänsterna Granskaförvaltningen.fi/kommuner och Granskaförvaltningen.fi/omrade på uppdrag av finansministeriet och arbets- och näringsministeriet.

Effektiv användning av statens gemensamma information

För att det i framtiden skulle vara behändigare än i dagsläget att göra analyser, sammanställer vi statens gemensamma verksamhets-, ekonomi- och planeringsinformation på en gemensam informationsplattform.

Utöver analyserna som görs för ministerierna och ämbetsverken utnyttjas informationen på plattformen bland annat i den offentliga rapporteringen i tjänsten Granskaförvaltningen.fi. Offentlig information delas också i öppna gränssnitt så att den är tillgänglig för hela samhället. Läs mer om sammanställningen av statens gemensamma information (på finska) >

Blev du intresserad? Kontakta oss:

tietojohtaminen@valtiokonttori.fi
Utveckling av kunskapsbaserad ledning: biträdande direktör Olli Ahonen, olli.ahonen@valtokonttori.fi, tfn 0295 503 310
Kunskapsspurten: projektchef Denis Galkin, denis.galkin@valtiokonttori.fi, tfn 0295 502 165
Analystjänster: dataanalytiker Wolf Wikgren, wolf.wikgren@valtiokonttori.fi, tfn 0295 502 157
Kommunekonomins informationstjänst: servicechef Anne Melanen, anne.melanen@valtiokonttori.fi, tfn 0295 502 412

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter