Hyppää sisältöön

Yhteinen tietoalusta ja valtion yhteiset tiedot

Valtion yhteiset tiedot tehokäyttöön!

 • Valtion yhteiset toiminnan, talouden ja suunnittelun tiedot kootaan yhteiselle tietoalustalle. Tavoitteena on hyödyntää tietoja entistä tehokkaammin analysointi- ja raportointitoiminnassa ja sitä kautta valtion johtamisessa.

  Valtion yhteisiä tietoja määritellään ja kootaan tietoalustalle vuosien 2021 ja 2022 aikana.

 • Valtiokonttorille ja Palkeille tiedonsaantioikeus valtion yhteisiin tietoihin

  Valtiokonttorin ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) uudeksi lakisääteiseksi tehtäväksi on 1.9.2020 alkaen annettu analysointi- ja raportointipalveluiden tuottaminen. Valtiokonttori tuottaa palveluita valtioneuvostolle ja Palkeet asiakasvirastoille valmistelun ja päätöksenteon tueksi.

  Valtiokonttori tekee julkista raportointia esimerkiksi Tutkihallintoa.fi-sivustolle. Lisäksi tuotamme analysointi- ja raportointipalveluita valtioneuvostolle valtion ohjauksen tarpeisiin. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet taas tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon tietoihin pohjautuvia analysointi- ja raportointipalveluja yksittäisille virastoille.

  Analysointi- ja raportointipalveluiden toteuttamiseksi Palkeille ja Valtiokonttorille annettiin lakimuutoksen myötä tiedonsaantioikeus valtion virastoja ja laitoksia koskeviin toiminnan ja talouden tietoihin.

  Tutustu:

 • Mitä ovat valtion yhteiset tiedot?

  Tietoalustalle kootaan alkuvaiheessa valtion yhteiset tiedot, eli valtion omaa toimintaa koskevat toiminnan, talouden ja hallinnon tiedot.

  Tietoaluita ovat

  • organisaatiotiedot
  • toiminnan suunnittelu
  • talous
  • henkilöstö
  • ICT
  • matkahallinto
  • hankintatoimi
  • tilahallinta
  • koulutus
  • hanke- ja projektihallinta

  Tietojen luovuttaminen ei koske eduskuntaa eikä sen yhteydessä toimivia virastoja. Jotta valtionhallinnon kokonaisuuden tarkastelu olisi mahdollista, kokoaa Valtiokonttori eduskunnan ja sen yhteydessä toimivien virastojen julkisesti saatavilla olevia tietosisältöjä yhteiselle tietoalustalle.

 • Valtion yhteinen tietoalusta

  Tietokiri-tietoalusta koostuu

  1. tiedon maskauspalvelusta,
  2. hienojakoisen tiedon käsittelyyn ja analysointiin tarkoitetusta analyysialustasta sekä
  3. karkeammalle tasolle aggregoitujen tietojen käsittelyyn tarkoitetusta raportointialustasta.

   

  Analyysialustalle tiedot tuodaan valtion yhteisten palveluntuottajien tietojärjestelmistä. Ennen tietojen siirtoa tietosisältö määritellään ja rajataan yhdessä tiedon luovuttavan palveluntuottajan sekä tietosuoja ja/tai -turvavastaavien kanssa. Analyysialustalle tietoa siirrettäessä mahdolliset henkilötiedot pseudonymisoidaan maskauspalvelussa. Lisäksi varmistetaan, ettei tietoja yhdistelemällä voi syntyä turvallisuusluokitusten mukaista salattavaa tietoa. Analyysialustalle siirrettävät tiedot voivat sisältää salassa pidettävää tietoa, jonka käsittelyssä riskit minimoidaan. Analyysialustalla tietoa käsittelevät Palkeiden ja Valtiokonttorin analyytikot ministeriöiden ja virastojen toimeksiannoista. Analyysialustalta tietoa voidaan jakaa ministeriöille ja virastoille toimeksiantojen mukaisten raporttien muodossa.

  Raportointialustalle tieto siirretään analysointialustalta siten, että tiedot eivät sisällä henkilötietoa eivätkä julkisuuslain mukaista salassa pidettävää tietoa. Raportointialustalta jalostettua tietoa jaetaan esimerkiksi Tutkihallintoa.fi-sivustolta ulkopuolisille tiedon hyödyntäjille raportteina. Lisäksi tietoa voidaan jakaa ohjelmointirajapintojen kautta ulkopuolisille käyttäjille (ks. esimerkiksi Tutkihallintoa.fi:n rajapintapalvelu).

  AVAA KUVA SUUREMPANA >

 • Tietojen luovuttajat

  Yhteiselle tietoalustalle kootaan alkuvaiheessa sellaisia valtionhallinnon toimintaa, taloutta ja hallintoa koskevia tietoja, jotka sijaitsevat yhteisten palveluntuottajien rekistereissä. Yhteisiä palveluntuottajia ovat:

  • Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet)
  • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus (Valtori)
  • Digi- ja väestötietovirasto
  • Senaattikiinteistöt
  • Hansel Oy:n ja
  • Haus kehittämiskeskus Oy

  Lisäksi alkuvaiheessa tavoittelemme tietoalustalle myös esimerkiksi Maanmittauslaitokselta saatavaa paikkatietoa.

 • Hyödyt

  Yhteinen tietoalusta mahdollistaa eri lähteistä koottujen tietojen yhdistelemisen, mikä synnyttää myös uutta tietoa. Tällä tuetaan hallitusohjelman mukaista tietopohjaista valmistelua ja päätöksentekoa valtionhallinnon kehittämisessä, ohjaamisessa ja johtamisessa.

  Ministeriöille ja virastoille tehtävien analyysien lisäksi tietoja hyödynnetään mm. Tutkihallintoa.fi-palvelun julkisessa raportoinnissa. Julkista tietoa jaetaan myös avoimiin rajapintoihin koko yhteiskunnan käytettäväksi.

  Hyötyjä valtion yhteisten tietojen kokoamisesta yhteiselle alustalle:

  • Hallinnon avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät
   • visuaalisia, automaattisesti päivittyviä raportteja esim. Tutkihallintoa.fi-palveluun
   • ajantasaiset raportointinäkymät päätöksentekijöille
  • Yhtenäisempi tietoarkkitehtuuri
   • ennustettavuus ja vertailtavuus paranevat
   • tietojen pohjalta voidaan tehdä laadukkaampia analyyseja
  • Moniulotteisemmat analyysit ja raportit
   • tietoja voidaan yhdistellä uudella tavalla, samalla syntyy myös uutta tietoa
  • Vähemmän aikaa ja resursseja tietojen keräämiseen
   • voidaan karsia päällekkäistä tietojen keräämistä
   • analyysitoiminta tehostuu ja nopeutuu
  • Keinoja valtion yhteisten palveluntuottajien sekä virastojen ja laitosten kehittämiseen
   • organisaation oman tiedon vertailu suhteessa valtion muuhun konsernitietoon
 • Tietosisältöjen määrittely ja kommentointi

  Valtiokonttori ja Palkeet määrittelevät tietoalustalle luovutettavat tietosisällöt yhdessä valtion yhteisten palveluntuottajien kanssa. Tietosisällöistä laaditaan kuvaukset, jotka julkaistaan Tutkihallintoa.fi-sivustolla.

  Tietosisältöjen määrittelyn valmistuttua jokaisen tietoalueen yksityiskohtainen sisältö käsitellään virastoille ja laitoksille järjestettävissä tilaisuuksissa.

  Määrittelyssä olevat tietosisällöt, Tutkihallintoa.fi >

  Tietosisältöjen esittelytilaisuudet >

  Voit lähettää meille tietoalustaan ja tietosisältöihin liittyviä kysymyksiä alla olevalla lomakkeella.