Hoppa innehåll

Nytt projekt: Härkmeri invallningsområdes iståndsättning

Kommunen: Kristinestad
Lånets första förfallodag: den 30 april 2021

Ytterligare information:

Juha Kärkkäinen
vattenhushållningsplanerare
NTM-centralen / Södra Österbotten
Miljö och naturresurser / Vattenresurser
Wolffskavägen 6
Postaddress: PB 262, 65101 Vasa
tfn +358 295 027 851

Ytterligare information från Statskontoret:

maaseutuluotot(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

Inga nyheter

◄ Alla nyheter