Hoppa innehåll

Främjandet av kvalitetsarbetet överförs från Statskontoret till HAUS i november

Främjandet av kvalitetsarbetet i organisationer inom den offentliga sektorn och uppgifterna som anknyter till kvalitetsutvärderingsmodellen CAF överförs från och med ingången av november från Statskontoret till HAUS kehittämiskeskus Oy.

CAF, Common Assestment Framework, är en övergripande referensram för självutvärdering av kvaliteten i samtliga organisationer inom den offentliga förvaltningen. HAUS är å sin sida ett statsägt bolag som utbildar och utvecklar statliga tjänstemän.

”Vi betraktar främjandet av det systematiska kvalitetsarbetet och utvärderandet som en väsentlig del av ledningshelheten som siktar mot bättre service. CAF-utvärderingsmodellen har funnits redan länge, och detta utvecklingsansvar lämpar sig utmärkt för HAUS utvidgade roll inom kompetensutvecklandet. Vi är nöjda med att HAUS och Statskontoret sökt efter en ny servicemodell på ett proaktivt sätt och att de hittat en gemensam lösning”, säger överdirektören för finansministeriets avdelning för utveckling av statsförvaltningen Juha Sarkio

”Främjandet av kvalitetsarbetet passar väl i HAUS serviceurval eftersom det i sista hand är fråga om kompetens- och verksamhetsutveckling. Vårt mål är att etablera kvalitetsledandet och kvalitetsarbetet inom hela statsförvaltningen. Samtidigt förstärker vi HAUS roll och kompetens som ämbetsverkens utvecklingspartner i kärnan av den strategiska kompetensen och utvecklingen. Vårt mål är att skapa en sådan digital servicehelhet för CAF-tjänster och kvalitetsledande som flyter samman med det mångsidiga eOppiva-utbudet”, konstaterar HAUS vice vd Mikko Salminen.

”Överföringen av CAF-uppgifterna till HAUS har ett samband med förtydligandet av olika aktörers roller och koncentrering av kompetens – i början av oktober överfördes vissa operativa personaladministrationsuppgifter från Statskontoret till Palkeet. HAUS är en god plattform för utvecklandet av statens kvalitetsarbete och HAUS kan koppla konsultations- och utbildningsutbud till servicen på ett sömlöst sätt. Dessa förändringar gör det möjligt för Statskontoret att koncentrera sig förutom på statens finansierings- och ersättningsverksamhet även på utvecklandet av statens koncernräkning, betalningsrörelse, informationsledning och arbetslivsutveckling”, funderar sektorchefen Lasse Skog från Statskontoret

Från referensram för kvaliteten till ledningsverktyg

”EU-länderna håller på att uppdatera och förnya referensramen. Vi befinner oss i ett verkligen intressant utvecklingsskede där vi ännu mera än förr koncentrerar oss på att referensramen görs till ett ledningsverktyg med vars hjälp organisationens verksamhet och resultat kan analyseras. Den förnyade modellen CAF 2020 publiceras i slutet av 2019″, berättar Aila Särmälä. Hon övergår i och med förändringen i egenskap av Finlands nationella CAF-kontaktperson till HAUS Oy för att fortsätta med utvecklandet av kvalitetsledandet.

Ytterligare information:

  • Lasse Skog, sektorchef, Statskontoret, tfn 0295 502 444, lasse.skog (at) valtiokonttori.fi
  • Mikko Salminen, vice verkställande direktör, HAUS, mikko.salminen (at) haus.fi
◄ Alla nyheter