Hoppa innehåll

Bättre åtgärder för att stödja ARA-hyreshussamfund på orter med minskande befolkning

Republikens president stadfäste i dag lagar som ska förbättra de ekonomiska stödåtgärderna för ARA-hyreshussamfund. Genom lagändringarna kan man i ett tidigare skede än förut ingripa i hyreshussamfundens ekonomiska svårigheter som beror på tomma ARA-bostäder.

Förut beviljades stödåtgärder först när ett hyreshussamfund hade betydande ekonomiska svårigheter. Tack vare lagändringen kan också lånevillkoren för aravalånen ändras och understöd för sanering av ekonomin beviljas tidigare än för närvarande, om man på så sätt kan förebygga ekonomiska svårigheter i samfundet.

Likaledes ska delvis eftergift av lånen vid rivning av hus (s.k. rivningsackord) vid behov kunna beviljas tidigare än för närvarande. Därtill höjs maximibeloppen för ackord. Om en aravalåntagare har betydande och långvariga ekonomiska svårigheter kan högst 90 procent av det återstående aravalånet efterges när huset rivs.

Lagändringarna baserar sig på de förslag som lagts fram av den arbetsgrupp som bedömt åtgärderna för att utveckla bostadsbeståndet och boendeförhållandena utanför tillväxtcentrumen.

Lagarna träder i kraft den 1 februari 2019.

Källa: Miljöministeriet

◄ Alla nyheter