• Statskontoret analystjänst

  Statskontorets analystjänster tillhandahåller analys- och rapporteringstjänster för statsrådet till stöd for beredning och beslutsfattande. Under åren 2018–2023 har mer än 200 uppdrag utförts i teamet, där genomsnittet av kundresponsen är 4,7/5.

  Våra kunder
  Vi erbjuder tjänster till alla ministerier samt deras förvaltningsområde. Analyserna som har genomförts har typiskt varit på förvaltningsområdesnivå eller granskat hela den statliga koncernen, men vid behov kan de även omfatta enskilda ämbetsverk eller jämförelse mellan ämbetsverk.

  Våra tjänster
  Vårt team erbjuder stöd för till exempel:

  1) Rapporteringsvisualisering och PowerBI konsultering
  Vi hjälper med att utveckla interna och externa rapporteringsvyer för organisationer samt hjälper organisationer bekants sig med Microsoft PowerBI-visualiseringsprodukter

  2) Visualisering av information
  Vi hjälper med att sammanfatta väsentligt från komplext genom att producera till exempel infograder eller visualiseringar av statistikmaterial

  3) Statistiska analyser
  Vi hjälper med att förklara sambandet mellan fenomen med statistiska modeller och tester

  4) Enkätundersökningar
  Vi hjälper med planeringen och genomförandet av enkäter eller med analyseringen av tidigare genomförda enkätundersökningar

  Datakällor
  Analyser och rapporter kan genomföras med statens gemensamma uppgifter, kundernas egna substansdata eller öppna data.

 • Analysprocess

  För oss kan du föreslå något specifikt fall för analys eller be våra analytiker om hjälp med att kartlägga lämpliga analysobjekt.

  I vanliga fall framskrider analysprocessen enligt nedanstående modell. Beroende på fallet räcker processen från några dagar upp till några månader.

  Processbeskrivning av analystjänsterna

  Beskrivningen av analysprocessen består av följande delar:

  1. Hjälp med analyseringen?
   Kunden behöver analyserad information för att utveckla sin verksamhet och kontaktar er
  2. Precisering av behovet
   Tillsammans med kunden preciseras frågeställningen, uppdragets omfattning och de informationskällor som ska användas.
  3. Prioritering och tidsschema
   Uppdragen prioriteras utifrån deras omfattning, förväntade nytta och hur brådskande de är. Ett tidsschema görs upp för uppdragen och man kommer överens om vem som ska utföra dem (till exempel Statskontoret, Palkeet eller Hansel).
  4. Förberedande utredning
   Arbetet inleds med att hitta informationskällor och undersökningar som gäller frågan. Om den befintliga informationen inte räcker till samlas mer information in (till exempel med en enkät). Frågeställningen diskuteras ur olika infallsvinklar.
  5. Inledande analys
   Data från de utvalda informationskällorna sammanställs. Samtidigt utvärderas kvaliteten och användbarheten hos de data man har. Beroende på fallet skapas till exempel beräkningsmodeller. Som stöd för analysen visualiseras informationen på olika sätt.
  6. Bearbetning av den slutliga analysen
   De preliminära resultaten gås igenom tillsammans med kunden, varefter en analysmodell utvecklas utifrån responsen. Analysens tillförlitlighet bedöms och utvecklas. De slutliga visualiseringarna görs.
  7. Presentation och uppföljning av resultaten
   Resultaten av analysen presenteras för kunden. Utnyttjandet av analysen i utvecklingen av organisationens verksamhet diskuteras. Man kommer överens om eventuella följduppdrag.
  8. Respons och utvärdering
   Respons samlas in om hur väl uppdraget utföll. Samtidigt bedöms på vilket sätt organisationen har använt analysen i utvecklingen av sin verksamhet. Vi bedömer även om analysmodellen går att skala upp så att den kan användas av andra organisationer.
  9. Dela lärdomar
   Vi gör en beskrivning och en utvärdering av varje uppdrag. Av de flesta uppdrag gör vi en fallbeskrivning på tietokiri.fi för att sprida lärdomarna vidare till alla.
 • Kontakta oss

  Du kan kontakta våra analystjänster via formuläret nedan. Vi tjänar också på frågor som rör kommunala finansiella uppgifter på kuntadata@valtiokonttori.fi.