Hoppa innehåll

Patientförsäkring – försummelseavgift

 • När du bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet ska du ha en försäkring för patientskador.

  Om du inte har tecknat en försäkring kan du bli tvungen att betala en avgift för försummelse av försäkringsskyldighet.

 • Servicebeskrivning

  Varje person som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet ska ha en försäkring för patientskador. Du tecknar en patientförsäkring hos ett försäkringsbolag som bedriver patientförsäkringsverksamhet. Om Patientförsäkringscentralen (PFC) upptäcker att försäkringen saknas, föreslår centralen att Statskontoret påför en avgift för försummelse av försäkringsskyldighet (= en avgift som motsvarar försäkringspremien och en försummelseavgift).

 • Varför måste jag betala en avgift för försummelse av försäkringsskyldighet?

  Om du har försummat att teckna en patientförsäkring, påför Statskontoret en avgift på framställning av Patientförsäkringscentralen.

 • Hur framskrider ärendet?

  1. Patientförsäkringscentralen gör ett förslag till Statskontoret om påförande av avgift för försummelse av försäkringsskyldighet.
  2. Statskontoret skickar ett brev om hörande till den försäkringsskyldiga.
  3. Statskontoret fattar beslut om påförande av avgift för försummelse av försäkringsskyldighet.
  4. Patientförsäkringscentralen skickar fakturan efter Statskontorets beslut. Fakturaförfrågningar kan riktas till Patientförsäkringscentralen.

 • Hur fastställs avgiften?

  Den avgift som motsvarar försäkringspremien bestäms på basis av en tariff som fastställts av Patientförsäkringscentralen.

  Försummelseavgiften kan vara högst tre gånger så stor som försäkringspremien. När försummelseavgiftens storlek fastställs beaktas försummelsetidens längd, hur uppsåtlig och upprepad försummelsen är samt i vilken omfattning hälso- och sjukvård getts.

  Avgifterna kan fastställas för innevarande år och de fem föregående kalenderåren.