Hoppa innehåll

Workshop: Hur kommer man igång med ansvarsrapporteringen?

24.11. kl. 12:00 - 27.11.2020 kl. 12:00

Organisatör:Valtiokonttori
Plats:

Teams- tai Skype-kokous

I Ansvarighet synliggjord -kick-off-evenemanget berättades bland annat hur Statskontoret anvisar nu och i framtiden om ansvarighetsrapportering inom staten. Statskontoret publicerade i november sin första anvisning omansvarsrapportering inom staten. Anvisningens syfte är att handleda ministerium, ämbetsverk och inrättningar i förberedelse till ansvarsrapportering.

Hur kommer man från teorin till praktiken? Hur identifierar man de viktigaste FN:s mål för hållbar utveckling från ämbetsverkens eller inrättningens verksamhetens synvinkel?

Vi kommer att fundera på dessa frågor i virtuella workshoppar i slutet av november på veckan 48. Workshopparna har samma innehåll – anmäl dig därmed till bara en workshop. Workshopparna hölls på finska.

Finns det i din organisation många villiga deltagare till workshoppen? Fantastiskt! Med hjälp av workshopsuppgifterna får ni möjlighet till att bolla idéer fram och tillbaka och utbyta tankar kollegor sinsemellan. Eller är du den enda, som har utrymme i sin kalender för ansvarsrapporteringens workshop i november? Ingen fara – i workshopen får du kamratstöd från kollegor i andra ämbetsverk och inrättningar.

Kan du inte delta i workshoppen? Vi kommer att publicera uppgifterna också på Statskontorets webbplats och med hjälp av dem kan man komma igång med ansvarsrapporteringen. Ni kan till exempel organisera en liknande workshop i er egen organisation.

Workshopparna är riktade till alla tjänstemän i ministerium, ämbetsverk och inrättningar. Alla har ansvar om ansvarigheten, och därmed önskar vi deltagare från olika enheter och arbetsuppgifter. Vi skulle glädjas, om du förmedlar denna inbjudan vidare i din egen organisation. Välkommen med!

Workshopparna fortsätter nästa år och vi informerar om dem noggrannare på Statskontorets webbplats i början av nästa år.

Med vänlig hälsning,
Ansvarighet synliggjord -projektets koordinatorer Katri Kanerva och Henni Purtonen

Anmäl dig senast den 18 november

Annat som anknyter till detta