Hoppa innehåll

Paneldiskussion om smidiga offentliga upphandlingar 1.9.2021

01.09.2021 09:00-11:00

Organisatör:Statskontoret
Plats:

Teams, länken för deltagande skickas till deltagarna före evenemanget.

Hur framskrider utvecklingen av offentlig upphandling inom staten och hur framskrider verkställandet av den nationella strategin för offentlig upphandling? Välkommen till statens koncernaktörers gemensamma paneldiskussion om smidiga offentliga upphandlingar.

I paneldiskussionen dryftas smidiga offentliga upphandlingar med tanke på ansvarsfullhet, effektivitet och kunskapsledning. I panelen deltar ekonomidirektör Kirsi Koivusaari från Hansel, programdirektör Tarja Sinivuori-Boldt från finansministeriet, projektdirektör Seija Friman från Statskontoret, utvecklingschef Kati Siikonen från Palkeet och direktör Mikko Vuorikoski från Valtori. Diskussionen modereras av Henni Purtonen, kommunikationsexpert vid Statskontorets division Ekonomi, kunskap och arbetsliv.

Paneldiskussionen under rubriken smidiga offentliga upphandlingar hålls på finska. I panelen diskuteras höstens aktuella prioriteringar i arbetet med att utveckla upphandlingarna. Diskussionen är indelad i tre teman:

1.Ledning med information
Offentliga upphandlingar måste ledas baserat på kunskap. Vilka är de största utmaningarna när det gäller kunskapsbaserad ledning och vilka är förutsättningarna för kunskapsbaserad ledning? Avsnittet fokuserar på nuläget och målen för kunskapsbaserad ledning.

2.Ansvarighet
Den nationella strategin för offentlig upphandling främjar ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvar för offentlig upphandling. Vad förutsätter ansvariga upphandlingar av organisationer och experter? Avsnittet fokuserar på definitionen av ansvarighet i offentliga upphandlingar, mätare och ansvarsrapportering.

3.Effektivitet och mätning
Genom förfaranden i anslutning till offentliga upphandlingar kan man utöver ekonomiska besparingar främja upphandlingarnas samhällsansvar. I avsnittet diskuteras hur man kan främja och mäta de offentliga upphandlingarnas effektivitet i praktiken.

Varmt välkommen!

Ytterligare uppgifter:
Henni Purtonen, Statskontoret, tfn. 0295 0295502017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

 

Anmälningslänk

Annat som anknyter till detta