Hoppa innehåll

Bekanta dig med AURA: Grunderna för kommunernas och välfärdsområdenas ekonomiska rapportering

30.08.2022 10:00-11:00

Organisatör:Statskontoret
Plats:

Teams

Välkommen på webbinariet med finansministeriet och Statskontoret!

I detta webbinarium behandlas grunderna för kommunernas och välfärdsområdenas ekonomiska rapportering. Tillfället lägger fokus på grunderna i rapporteringen, så om du är nyligt anställd eller vill gå igenom grunderna på nytt så kom med! Under webbinariet bekantar vi oss bland annat med rapporteringens tidtabeller, rapporteringen i kommunernas och välfärdsområdernas ekonomitjänst och nyttiga resurser mm. Vi får även en blick från en tjänsteleverantörs perspektiv av Malin Blomqvist från Ablilita.

Du kan skicka till oss frågor på förhand fram till fredagen den 26 augusti: kuntadata@valtiokonttori.fi

Ingen förhandsanmälan behövs. Inspelningen av webbinariet kan ses minst 2 veckor efter webbinariet.

Inspelningen av webbinariet

Presentationer

Linnea Mäkinen, finansexpert, Finansministeriet
Stefan Siven, rapporteringsspecialist, Statskontoret
Malin Blomqvist, enhetschef ekonomi- och personalförvaltning, Abilita

Statskontoret anordnar tillsammans med finansministeriet en serie av webbinarier gällande AURA-handboken. Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering (AURA) i kommuner och samkommuner innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserade rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna. Handbok för ekonomisk rapportering i välfärdsområden och välfärdssammanslutningar (HVA-AURA) med bilagor bereds och publiceras i sin helhet hösten 2022.

Annat som anknyter till detta