Hoppa innehåll

Ansvarighet synliggjord: FN:s mål för hållbar utveckling som mönster till rapportering

10.11. kl. 09:00 - 12.11.2020 kl. 14:00

Organisatör:Valtiokonttori
Plats:

Virtuaalikokous (osallistujamaksimi 250)

Igen en ny rapport till? Varför lönar det sig att rapportera om ansvarighet? Hur ansvarsrapportering länkas till en del av den hållbara utvecklingens helhet? I kick-off-evenemanget Ansvarighet synliggjord framställs ansvarsrapporteringens fördelar och redogörs hur Statskontoret kommer att ge anvisningar om statens ansvarsrapportering.

Statskontoret publicerar den första anvisningen om statens ansvarsrapportering i november. Anvisningens syfte är att vägleda ministerium, ämbetsverk och inrättningar i förberedningen till ansvarsrapportering.

Finland har förbundit sig till att genomföra FN:s handlingsprogram Agenda2030 i både hemlandet och internationellt samarbete. Därmed bildar FN:s mål för hållbar utveckling en naturlig referensram också för rapporteringen om ansvarighet. Statskontoret uppmuntrar att börja ansvarsrapporteringen med identifiering av de 3–5 FN:s mål för hållbar utveckling vars uppnående man kan mest betydande befordra med sin egen verksamhet. Redogörandet av arbetet som görs till att uppnå dessa mål kommer att bilda grunden till ansvarsrapporteringen.

Efter coronakrisen kommer det att behövas fler vägvisare och inspiratörer än tidigare. Utvidgningen av ansvarsrapporteringen på statsnivå är en utmärkt möjlighet för Finland att stärka sin föregångarställning som ansvarig pilot och sporra Europeiska kommissionen att i framtiden rapportera om hur man till exempel med EU:s budget eller politik främjar verkställigheten av målen för den hållbara utvecklingen. Hur kommer det finska samhället eller Europa att se ut i framtiden?

Vi inbjuder alla ministerium, ämbetsverk och inrättningar till att delta i Ansvarighet synliggjord -kick-off-evenemanget. I evenemanget kommer du bland annat att höra hur ansvarsrapportering länkas till en del av det arbete för hållbar utveckling som statsrådets kansli koordinerar. Evenemanget ordnas på tre olika tidpunkter, varifrån du kan välja den som bäst passar till din kalender. Evenemangen hölls på finska.

  • tis. 10.11. kl. 9.00–11.00
  • ons. 11.11. kl. 14.00–16.00 (Tuve)
  • tors. 12.11. kl. 12.00–14.00

Ansvarighet angår alla ministerium, ämbetsverk och inrättningar, och också ansvarsrapporteringen är hela organisationens gemensamma uppgift. Därmed önskar vi deltagare från olika enheter och arbetsuppgifter.

Med vänlig hälsning,
Ansvarighet synliggjord -projektets koordinatorer Katri Kanerva och Henni Purtonen

Kick-off-evenemangets program

  • Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen öppnar evenemanget
  • Hållbar utveckling i statsförvaltningen – helhetsbilden: ledande expert Sami Pirkkala, statsrådets kansli
  • Statens ansvarighet synliggjord: ekonomiförvaltningsspecialist Katri Kanerva och kommunikationsexpert Henni Purtonen, Statskontoret
  • Stigar mot målinriktad hållbarhetsrapportering – erfarenheter från Sitra: expert Pinja Parkkonen och ledande expert Eeva Hellström, Sitra
  • Diskussion
  • Avslutning av evenemanget

Ilmoittaudu 6.11. mennessä

Annat som anknyter till detta