mika.arola@statskontoret.fi
0295 50 2604

Mika Arola

tf. divisionschef, Statskontoret

tf. divisionschef från 04/2024
Biträdande direktör för Finansiering från 2009
Kom till Statskontoret 1998
Politices doktor, Helsingfors universitet 2007
Född 1968.