Mari Näätsaari
mari.naatsaari@valtiokonttori.fi
0295 50 2259

Mari Näätsaari

divisionchef, Statskontoret

Divisionchef för Statsunderstödstjänster från 2022.
Enhetschef för Statsunderstödstjänster från 2021 till 2022.
Kom till Statskontoret 2021.
Tidigare på Statskontoret från 2009 till 2017.
Master i samhällsvetenskap.
Född 1974.