Lasse Skog
lasse.skog@valtiokonttori.fi
0295 50 2444

Lasse Skog

divisionschef, Statskontoret

Divisionschef för Ekonomi, information och arbetsliv från den 1 april 2018.
Utvecklingsdirektör från 2017.
Divisionschef för Kieku-divisionen från 2011.
Informationsförvaltningsdirektör från 2000.
Kom till Statskontoret 1994.
Ekonomie magister.
Född 1964.