Hanna Koskinen
hanna.koskinen@valtiokonttori.fi
0295 50 3328

Hanna Koskinen

ersättningsdirektör (tf.), Statskontoret

Tf. divisionschef för Medborgartjänster från 6.3.2024
Tf. ersättningsdirektör från 6.3.2024
Biträdande direktör, Kundrelationer och sakkunningtjänster